Javna diskusija o temi: „Javno političko mišljenje i evro-atlantske integracije: Stavovi mladih”

Centar za međunarodne i bezbjednosne studije Banja Luka organizuje javnu diskusiju o temi: „Javno političko mišljenje i evro-atlantske integracije: Stavovi mladih”

Predložak za javnu diskusiju su rezultati istraživanja stavova mladih o temi „Odnos javnog političkog mišljenja prema evro-atlantskim integracijama u Bosni i Hercegovini“ koje je Centar za međunarodne i bezbjednosne studije sproveo među mladima u Banjaluci, Mostaru, Trebinju, Bihaću i Brčkom. Rezultati istraživanja su sa odgovarajućom analizom objavljeni u posebnoj publikaciji koja će ovom prilikom biti predstavljena široj javnosti.

Prezentacija i javna diskusija održaće se u prostorijama doma herceg “Stjepan Kosača” u Mostaru u petak 23. oktobra 2020. godine u 11:00 sati.

Rezultate će predstaviti prof. dr Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci, doc. dr Dražen Barbarić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i doc. dr Miloš Grujić sa Ekonomskog fakulteta Nezavisnog univerziteta u Banjaluci.

Osnovne teme za raspravu su:

1. Savremene prijetnje bezbjednosti društva: kako mladi percipiraju savremene prijetnje pojedincu, političkoj zajednici, institucijama, društvu u cjelini.

2. Kakvi su odgovori ponuđeni na te prijetnje i koje odgovore nude mlade generacije na bezbjednosne prijetnje modernog doba.

3. Šta karakteriše motivaciju mladih za učešće prilikom suočavanja sa savremenim bezbjednosnim prijetnjama i opasnostima koje one predstavljaju.

4. Šta su glavne karakteristike odnosa mladi – društvo u procesu ostvarivanja proširenja i produbljivanja bezbjednosti kao odgovora na moderne prijetnje.

Učesnici u diskusiji su predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Hercegovačko-neretvanskog kantona, predstavnici akademske zajednice, nevladinih organizacija i drugih institucija i organizacija i mladi među kojima su i neki koji su
učestvovali u samom istraživanju, saopćili su organizatori.

(Mostarski.ba)