Vakufska direkcija: Harem Kapetanovina ekshumiran je pedestih godina prošlog stoljeća

Kapetanovina je lokalitet stare jezgre grada Mostara. Nazvan je po prvim kapetanima grada koji su krajem 17. i početkom 18. stoljeća u sjenci brda Huma izgradili svoje konake (kapetan Vučjaković i nasljednici), od kojih su se dijelovi, održali do danas.

Harem (mezarje) Kapetanovina se nalazio između Nezir agine džamije i mekteba. U njemu je bilo sahranjeno nekoliko mostarskih kapetana, zbog čega je ovaj harem i dobio ime Kapetanovina. U haremima su sahranjivani pripadnici poznatih mostarskih porodica – Vučjakovići, Kapetanovići, Efice, Milavići i brojni drugi. Prilikom rušenja lokaliteta džamije 1950./1951. godine, uništen je mezarluk u kojem su se nalazili bašluci sa vrijednom epigrafikom.

Uvidom u zemljišne knjige i historijat zemljišno knjižnog upisa može se utvrditi da je nekretnina označena kao k.č. broj 1/57, (harem Kapetanovina) u naravi groblje, prilikom sastavljanja gruntovnice upisana na ime Vakuf Nezir-agine džamije u Mostaru.

Na osnovu historijata može se utvrditi da je dio k.č. broj 1/57 u površini od 586 m2, oduzet 1936. godine. Taj dio harema tada je i ekshumiran. Proces oduzimanja, odnosno period nacionalizacije i ekshumacije drugog dijela harema trajao je od 1947. do 1956. godine.

Dakle, harem Kapetanovina (vakuf Nezir-agine džamije, 1550. godine) ekshumiran je sredinom prošlog stoljeća.

Nažalost, nema podataka o tome šta su gradske vlasti namjeravale uraditi s njim, jer se jasno vidi da su odustajali od prvobitnih ideja kao što je to slučaj i sa Šarića, danas najvećim haremom u Mostaru, gdje je bilo planirano da se izgradi Fabrika za proizvodnju poljoprivrednih alata.

Do agresije na Bosnu i Hercegovinu harem je korišten kao igralište. Živa sjećanja Mostaraca na ovaj lokalitet vežu se uglavnom za dječije igre na njemu. Duži niz godina je korišten samo u te svrhe, s obzirom da je bio bez stvarnog titulara često bi bio obrastao šibljem i žbunjem. U svojoj knjizi “Mostarski vakufi i njihovi vakifi” rahmetli Hivzija Hasandedić navodi da su do 1940. godine bili prepisani svi natpisi sa nišana koji su tada bili zatečeni i od kojih su mnogi već bili izvaljeni i većim dijelom oštećeni, što se da zaključiti da je harem već tada bio uništen i zapušten.

Izvor: mostarski.ba