Općinsko vijeće Konjic: Elektroprivredi BiH ne preporučujemo radove na Neretvici

Na tematskoj sjednici OV-a održanoj u srijedu u Konjicu, predstavnici mjesnih zajednica općine Konjic, različite udruge građana te ekološke udruge iskoristili su priliku da se očituju o izgradnji minihidroelektrane.

Na sjednici su se obratili vijećnici, te predstavnici JP Eelektroprivrede BiH, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Agencije za vodni sliv Jadranskog mora.

Građani su informirali Općinsko Vijeće o postojanju sumnje u regularnost postupka dodjele dozvola za izgradnju MHE i tražili od tog Vijeća da u okviru svojih ovlaštenja postupi u skladu s predstavljenim podacima i zaštiti interese građana.

Stoga je Općinsko Vijeće imenovalo i komisju koja će usaglasiti zahtjeve građana s mjesnog područja u vezi izgradnje MHE na slivu rijeke Neretvice te na temelju utvrđenih činjenica u roku od petnaest dana dostaviti izvješće ovom vijeću.

Komisija je imenovana u sastavu; predsjednika klubova koji participiraju u OV-u te predstavnika Koordinacije za zaštitu rijeke Neretvice, investitora, Federalne uprave za inspekcijske poslove, MZ Neretvica i MZ Jasenik, kao i Federalnog ministarstva turizma i okoliša i Agencije za vodno područje Jadranskoga mora i općinskog javnog pravobranioca.

Grupa građana okupljena u inicijativi „Pusti me da tečem“ podsjeća kako je Općinsko vijeće Konjic krajem februara ove godine donijelo Zaključak kojim se između ostalog daje preporuka investitoru (Elektroprivreda BiH) za zaustavljanje radova na izgradnji MHE dok se po ovom pitanju ne organizira tematska sjednica u martu ove godine. Suprotno navedenom, izvođač je, podsjetili su, pokušao nastaviti radove.

„Elektroprivreda BiH pribavila je obnovljenu dozvolu iako je morala biti izdana nova! Rok trajanja okolinske dozvole po Zakonu o zaštiti okoliša FBiH je pet godina, ali je Elektroprivreda BiH 2016. godine nakon što je istekao rok okolinskoj dozvoli iz 2011. pribavila obnovljenu okolinsku dozvolu. Međutim, shodno Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, nakon isticanja okolinske dozvole, potrebno je izdati novu okolinsku dozvolu, a ne obnoviti staru. Postupak izdavanja nove okolinske dozvole uključuje učešće javnosti, što su nadležni očito imali u cilju izbjeći obnovom okolinske dozvole koja je istekla“, naveli su u Građanskoj inicijativi “Pusti me da tečem”.

Iz Inicijative napominju također da su na osnovu navedenih činjenica krajem maja ove godine pokrenuli upravni spor radi poništenja produžene okolinske dozvole.

(klix.ba)