UNMO: Efekti krize izazvane pandemijom COVID-19

Direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini Sven Petke i Google certificirani stručnjak za digitalni marketing Goran Karanović, u organizaciji univerzitetskih nastavnika van. prof. dr. Veldina Ovčine i doc. dr. Irme Dedić, studentima Ekonomskog fakulteta, Fakulteta informacijskih tehnologija i multidisciplinarnih studija Dizajn interijera, Poslovna informatika i Turizam, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, održali su online predavanje o temi „Efekti krize izazvane pandemijom COVID-19 u Njemačkoj vs BiH“.

Sven Petke je na vrlo detaljan i precizan način komparirao sveobuhvatne poremećaje u društvenom životu (političkom i ekonomskom) Bosne i Hercegovine i Republike Njemačke izazvane pandemijom, gdje je po pravilu izlazak iz krize vrlo težak, zahtjevan i obično dugotrajan. Studente su najviše zainteresovale mjere koje je Njemačka poduzimala i poduzima sa ciljem ublažavanja i sanacije krize, te mogućnosti primjene istih ili srodnih mjera za efikasnije upravljanje krizom u Bosni i Hercegovini. Svojevrsni fokus predavanja, gosp. Petke je usmjerio na mogućnosti što bržeg saniranja posljedica krize na turistički sektor BiH, poduzimanjem odgovarajućih mjera u svrhu promoviranja domaćih turističkih potencijala, kojima Bosna i Hercegovina nesporno raspolaže.

Ekspert za podizanje online vidljivosti i SEO Copywriter, Goran Karanović, educirao je studente o metodama i modelima dizajniranja i profiliranja digitalnih marketing strategija u doba pandemije, te o novim načinima oglašavanja u kriznim vremenima. Šta je i zašto važno u ovom kriznom periodu napisati i objaviti, šta je mudro izostaviti, šta naglasiti, koje poslovne prilike iskoristiti, su samo neka od pitanja koja su prezentirana i dodatno analizirana kroz višesatnu diskusiju sa studentima.

„Predavanje koje su održali gosp. Petke i gosp. Karanović je bilo izuzetno zanimljivo i korisno studentima. Pomoglo nam je da dodatno razumijemo ekonomsku krizu izazvanu korona virusom, posljedice situacije u kojoj smo se našli, te apostrofiramo značaj copywritinga u današnje vrijeme“, izjavila je Alema Memić studentica II godine Ekonomskog fakulteta.
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, nastavit će i u budućnosti praksu ugošćavanja eminentnih stručnjaka iz prakse, kako bi se kvalitet obrazovnog procesa održavao na visokom nivou.

(mostarski.ba)