Vijeće ministara: Dionica autoputa Tarčin – Ivan od 4,9 kilometara koštat će 115 miliona KM

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/VB-IG02-BiH-TRA-06, “Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica 1 Tarčin – Ivan“.

Iznos VBIF granta je 11.780.000 eura, a sredstva će biti implementirana putem Evropske investicione banke.

Kako je saopćeno, ukupni troškovi projekta su procijenjeni u iznosu od 58.700.000 eura (115 miliona KM), od čega je zajam EIB-a 40,42 miliona eura, zajam EBRD-a 26 miliona eura, grant VBIF-a (Investicioni fond za Zapadni Balkan) – doprinos Evropske unije u iznosu od 11,78 miliona eura, i domaća kontribucija u iznosu od 6,5 miliona eura.

Projekat će implementirati JP Autoceste Federacije BiH. Projekat uključuje izgradnju nove dionice autoputa približne dužine 4,9 km, uključujući dva mosta i odmorište i definisan je kao 1. dio: Tarčin – ulaz u tunel Ivan, čime bi bilo znatno smanjeno vrijeme putovanja između Sarajeva i Mostara.

Očekuju se i znatne koristi u smislu smanjenja stope nesreća, ušteda u troškovima rada vozila i smanjenja lokalnog zagađenja u tom području. Takođe će se povećati pristupačnost i promovisati regionalni i lokalni ekonomski razvoj putem povećanja prosječnog godišnjeg dnevnog saobraćaja i spojiće postojeću državnu saobraćajnicu M-17 sa Koridorom 5C.

Ministarstvo finansija i trezora će Prijedlog sporazuma, zajedno sa Osnovama za zaključivanje, dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma odredi ministar finansija i trezora BiH.