Studentske stipendije Općine Prozor-Rama za akademsku 2017/18. godinu

Načelnik Općine Prozor-Rama Jozo Ivančević objavio je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/18. godinu.
U konkursu je navedeno da će stipendije biti dodijeljene redovnim studentima drugih i viših godina koji imaju prebivalište na području Općine Prozor-Rama i nisu korisnici drugih stipendija.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2017./2018. godini “
Konkurs ostaje otvoren do 15. februara 2018. godine, a za više detalja možete pogledati
Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2017/18. godini
.