Konkurs Općine Jablanica za dodjelu stipendija studentima i učenicima

Na osnovu člana 21.stav 1. Odluke o stipendijama Općine Jablanica-Prečišćeni tekst („Sl.glasnik općine Jablanica“, broj: 6/13), Komisija za stipendije na sjednici održanoj 06.12.2017. godine,  r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj 2017/2018. godini

I

Općina Jablanica dodjeljuje za školsku 2017/ 2018. godinu učenicima i studentima slijedeći broj stipendija po kategorijama:

Kategorija 1: Studenti ……….. svi aplikanti;
Kategorija 2: Učenici srednjih škola ……..20 stipendija;
Kategorija 3: Učenici srednjih škola, aktivni i zaslužni članovi sportskih
organizacija  ……….. 10 stipendija;
Kategorija 4: Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite ……20 stipendija;
Kategorija 5: Učenici iz reda romske nacionalne manjine ……………. svi aplikanti;
Kategorija 6: Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom;…………… svi aplikanti;
Kategorija 7: a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,, ………… svi aplikanti;
b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu,  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica. ………… svi aplikanti.

Broj stipendija u Kategoriji 1, Kategoriji  5, Kategoriji  6 i  Kategoriji  7, shodno  članu 18.  i članu 20. Odluke o stipendijama zavisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove  predviđene Odlukom o stipendijama.

 

II

Visina stipendija  utvrđuje se u mjesečnim iznosima:
Studenti  ………………………………………………………………………….. 100,00    KM
Učenici………………………………………………………………………………… 50,00    KM

III

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti koji ispunjavaju opće uslove:

  1. Učenici
  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da su redovni učenici osnovne ili srednje škole,
  • da im je prebivalište na području općine Jablanica , za kategorije 1,2,3,4,5 i 7 b), na dan donošenja ove Odluke.
  1. Studenti
  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da su redovni studenti na višim ili visokoškolskim ustanovama ,
  • da im je prebivalište na području općine Jablanica.

IV

Od IV do XII pogledati kompletan Konkurs u prilogu.

XII

Konkurs ostaje otvoren od  8. decembra 2017. godine do  8. januara 2018. godine
Prijava se predaje u Šalter sali Općine.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave i dokumentacija neće se uzimati u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavanje iste poslije isteka roka za konkurs.
Za dodatne informacije i uputstva vezana za popunjavanje prijava na konkurs i prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati se mogu obratiti u Šalter salu Općine.
Obrazac prijave za dodjelu stipendije se može dobiti u Šalter sali Općine.

Predsjednik  Komisije:
Alen Alikadić

stipendije.ba