Konkurs portala Manager.ba za dodjelu stipendija studentima ekonomije za akademsku 2017/18. godinu

Manager.ba objavljuje Konkurs za dodjelu 3 stipendije studentima ekonomije u BiH, za akademsku 2017/2018 godinu. Prijave na Konkursj traju od 15.11.2017. do 10.12.2017. godine, isključivo elektronskim putem na email redakcija@manager.ba

OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Stipendije se dodjeljuju studentima koji studiraju na preddipomskom studiju poslovne ekonomije. Opći kriteriji poredani po važnosti obuhvaćaju:
 • Visoku motiviranost i interes za područje ekonomije i biznisa
 • Smisao za usmeni i pismeni izraz, interes za pisanje, istraživanje i reportaže
 • Adekvatnu razinu informatičke pismenosti (excel, word, e-mail, internet, društvene mreže)
 • Poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu)
 • Osobna postignuća, znanja i vještine
 • Dodatna postignuća (Rektorova ili Dekanova nagrada, druga priznanja, poslovna praksa ili iskustvo)
 • Uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita do 31. oktobra 2017. godine).

Napomena: Vrednovanje gore navedenih kriterija vršit će se na temelju kvalitete izvršenih zadataka koji će biti postavljeni pred kandidate nakon prijave na natječaj.

Pri vrednovanju kandidata prednost će imati studenti koji uz prva četiri kriterija imaju i dodatna postignuća u vidu nagrada, priznanja i eventualno uspješno realiziranih projekata. Ukoliko broj pristupnika koji udovoljavaju kriterijima  Konkurs bude manji od traženog broja kandidata, Povjerenstvo za dodjelu stipendija može slobodna mjesta popuniti s drugim najboljim kandidatima.

PRAVA I OBVEZE KANDIDATA

Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju pravo na mjesečnu naknadu od 200,00 KM tijekom sljedećih 6 mjeseci.

Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju obavezu sudjelovanja u  tekućem radu portala na part-time osnovi kao vanjski saradnici. Time se istima otvara mogućnost za stjecanje poslovnog iskustva, a ujedno pruža i prilika za stalni angažman na portalu ukoliko isti tijekom perioda stipendije zadovolje kriterije Povjerenstva za dodjelu stipendija.

DOKUMENTI I PODACI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

 1. Biografija
 2. Motivacijsko pismo
 3. Kopija prve stranice indexa sa vidljivom fotografijom i osobnim podacima
 4. Autorski tekst (reportaža, vijest ili tema iz područja biznisa isključivo sa pozitivnim predznakom)
 5. Prijevod kratkog članka po izboru povjerenstva za dodjelu stipendija (dostaviti englesku i BHS verziju).
 6. Iskazivanje osobne incijative u slobodnoj formi
Napomena: Dokumente pod tačkama 1, 2 i 3 kandidati su dužni dostaviti putem emaila (redakcija@manager.ba) do 10. decembra 2017. godine. Rok za dostavu dokumenata pod tačkama  4, 5 i 6 je 10 dana od dana zaprimanja zadataka od strane povjerenstva za dodjelu stipendija.