Inicijativa građanki/na Mostar organizovala radionice s ciljem jačanja uloge žena u lokalnim vijećima

U organizaciji Inicijative građanki/na Mostar u Centru za kulturu grada Mostara održane su dvije radionice na temu „Zagovaranje i lobiranje“, koju je vodila Mirjana Penava i „Komunikacija sa biračkim tijelom“ koju je vodila Alisa Hajdarović.
Radionicama su prisustvovale vijećnice i članice parlamentarnih stranaka iz HNK i Regije Istočna Hercegovina. Pored članica političkih stranaka podršku u realizaciji radionica pružile su i članice NVO sektora iz Mostara.

Predsjednica UG Inicijativa građanki/na Mostar, Ifeta Ćesir-Škoro istakla je kako se radionice održavaju u sklopu projekta „Za jaču ulogu žena u lokalnim vijećima“, koji je podržan od strane Ambasade SAD u Sarajevu. Iz Inicijative građanki/na Mostar i u narednom periodu su najavili slične sadržaje.

 

Mostarski.ba