Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2017/18. godini

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik”, br. 4/11, 6/11), te Odluke o dodjeli stipendija u studijsko-školskoj 2016/17. godini, broj 08-40-10-3005/17. godine od 20.10.2017. god., načelnik Općine raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini
redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima

I

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Konjic, iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima.

Potrebna dokumentacija:

  • prijava na konkurs sa kraćom biografijom, adresom, telefonskim brojem kandidata;
  • dokaz o stalnom prebivalištu (prijava prebivališta – CIPS prijava) na području općine Konjic najmanje godinu prije donošenja Odluke o stipendiranju u 2017/18. godini koji nije stariji od 6 mjeseci;
  • uvjerenje-potvrda o upisu na visokoškolsku instituciju bez obnavljanja godine;
  • ovjerene svjedodžbe I, II, III i IV razreda i diploma (za brucoše), a za studente starijih godina ovjerena kopija prve strane indeksa i ocjena;
  • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije, subvencije za studenski dom, zajma od drugog davaoca;
  • ovjerena kućna lista;
  • dokaz o visini svih prihoda članova zajedničkog domaćinstva: zaposleni – ovjerene platne liste (potvrda o plati neće biti priznavana kao dokaz), za penzionere – posljednji ček;
  • dokaz s biroa rada (ukoliko se članovi porodičnog domaćinstva vode kao nezaposleni), a ukoliko nisu na evidenciji biroa – ovjerenu izjavu o svom statusu te u slučaju dva ili više studenata iz navedene kategorije porodice priložiti uvjerenje o redovnom studiju i drugih (ostalih) studenata.

II

Komisija će se pri izboru kandidata rukovoditi i dodatnim kriterijima (prosjek ocjena, godina studija, dva i više studenata u porodici).

III

U razmatranje neće biti uzete prijave: vanrednih studenata; studenata koji obnavljaju godinu; studenata starijih od 21 godinu kad upisuju prvu godinu studija; apsolvenata; studenata koji studiraju u mjestu prebivališta; studenata iz porodice koja se bavi samostalnom privrednom djelatnošću; studenata-korisnika stipendije, subencije za studentski dom, zajma od drugog davaoca.

IV

Dokumentaciju dostaviti u prijemnu kancelariju (šalter br. 3) Općine Konjic do 20. novembra (ponedjeljak) 2017. god. Nekompletna dokumentacija neće biti razmatrana.

V

Sa propozicijama konkursa kandidati se mogu upoznati na oglasnoj tabli Općine Konjic, te u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti. Obrazac prijave na konkurs nalazi se u holu Općine.

NAČELNIK
Emir BUBALO, dipl. ecc.