Otvoren konkurs za voditelja i kreatora radio emisije

Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić” Mostar, u saradnji sa Centrom za kulturu Mostar i Radiom Gradska Mreža, raspisuje konkurs za voditelja i kreatora radio emisije na temu:  Zaštita prava djeteta koja su žrtva zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja.

Konkurs je otvoren za četiri studenta Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru koji nisu stariji od 24 godine, a angažman studenata bi se odnosio na mjesec dana.

Učesnici konkursa dužni su dostaviti:

– skenirano uvjerenje organizacione jedinice o statusu studenta na Univerzitetu „Džemal Bijedić”u Mostaru ili skeniranu prvu stranicu indexa sa skeniranom stranicom posljednje ovjerenog semestra u indexu;
– CV;
– ideju za kreiranje jednog dijela radioemisije na temu navedenu u konkursu

Prijave na konkurs slati do 14.10.2017.godine na e-mail adresu: unija@unmo.ba.
Rangiranje kandidata obavit će stručna Komisija uposlenika Radio Gradska Mreža, a najbolje rangirani će biti pozvani na intervju i probu snimanja.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.