Konkurs za angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu saradnju

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Studenti će biti odgovorni za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, itd.

Aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

  • Status redovnog studenta na bilo kojem od Fakulteta Univerziteta;
  • Aktivno znanje engleskog jezika;
  • Poznavanje rada na kompjuteru;

Zainteresovani studenti su dužni priložiti potvrdu o statusu redovnog studenta, pismo motivacije i eventualne potvrde o znanju jezika i rada na kompjuteru.

Potrebnu dokumentaciju studenti mogu dostaviti svakim radnim danom do 20.10.2017. godine u periodu od 07:30 do 15:00 u Kancelariju za međunarodnu saradnju (Rektorat, prizemlje, prva vrata desno) ili putem e-maila: mirsada.behram@unmo.ba

Nakon zatvaranja poziva, studenti će biti pozvani na testiranje znanja engleskog jezika i kompujterske pismenosti. Studenti koji zadovolje na testu biti će pozvani na intervju.

 

unmo.ba