Konkurs za imenovanje studenta pravobranioca

Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru objavila je 20. septembra konkurs za imenovanje studenta pravobranioca i zamjenika studenta pravobranioca. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, saopćeno je iz Unije studenata.

Na konkurs mogu aplicirati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
2. Da je redovan student/ica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
3. Da nema funkciju u izvršnim organima političke stranke ili organizacije koja je povezana s političkom strankom;

Uz prijavu na Konkurs i biografiju, kandidati za studenta pravobranioca Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti sljedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor studenta pravobranioca, i to:

1. Potvrdu da je redovan student/ica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
2. Kopiju prve stranice indexa;
3. Motivacijsko pismo;

Uz obavezne dokumente, kandidati mogu priložiti i sve dodatne preporuke i dokumente koji im mogu pomoći pri budućem angažmanu. Potrebne vještine: poznavanje rada na računaru, komunikativnost, samoinicijativnost, timski rad.

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa i dostavljaju se na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru; Unija studenata; Uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor studenta pravobranioca Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“ Sjeverni logor b.b. 88 104 Mostar ili na e-mail: unija@unmo.ba

Kandidati koji ispune gore navedene uslove bit će blagovremeno informisani o terminu razgovora. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, navodi se u saopćenju.

 

Izvor: Mostarski.ba