Razglednica sa Saturna: Da li smo svjesni koliko smo sićušni?

Ovo je fotografija koju je napravio NASA-in satelit Cassini dok se nalazio u orbiti Saturna, 1.200.000.000 km udaljen od Zemlje.

Možete jasno vidjeti Saturnove prstene. I tamo, daleko tamo u pozadini, 1,2 milijarde km udaljena, u vidu sićušne plave tačke, naglašena strelicom, nalazi se naša planeta Zemlja. Čitav vaš život, i moj, i svake osobe koju ste ikada upoznali, ili za nju čuli, ili o njoj čitali, je življen na toj sitnoj plavoj tački.

“To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili?” [Lukman: 11]

“Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.” [El-Mu’min: 57]

“Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili…” [El-Mulk: 3-5]

P.S. Cassini će sutra biti “penzionisan”, i sudariće se sa planetom Saturn. Sa Zemlje je poslan 1997. godine, a do Saturna je stigao sedam godina kasnije − 2004. godine.

 

Autor: Yasir Qadhi

Prijevod i obrada: HUM.ba

Izvor: Facebook stranica Yasir Qadhi