Nouman Ali Khan: Mom mladom ummetu

Mom mladom ummetu,

Kur’an je vaša knjiga. To je duša vaše religije. U vrijeme sve veće eskalacije netrpeljivosti i zbunjenosti krajnje je vrijeme da mladi ponovo uzmu ovu knjigu. Morate istraživati Božije riječi i pokušati otkriti šta one znače za vas. Morate razmišljati, moliti se i postavljati pitanja o onome što ne razumijete. Morate postati intimno vezani sa ovim svetim slovima koje je vaš Stvoritelj napisao za vas. Pronaći ćete utjehu, mir, jasnoću, povjerenje i najviše od svega ljubav prema Njemu kroz Njegove besprijekorne riječi. Ne dozvolite ljudima oko vas da diktiraju vaše putovanje. Oni mogu biti od pomoći, a mogu vas i odvraćati. Ali, ovdje ste u pitanju samo vi i Allahove riječi. Upište se na kurs ako možete, a ako ne, počnite sami i iskoristite resurse koji su vam na raspolaganju, i online i offline, ali nikada ne zaboravite da će najveći resursi na ovom putovanju biti vaše molbe upućene vašem Stvoritelju sa najvećom poniznošću da vam otvori srce, um i dušu Njegovim upućujućim riječima i da vam pomogne da shvatite šta On želi od vas.

Kur’an je prosvijetlio ljude koji su bili u dubinama tame stoljećima i učinio je te ljude izvorima svjetlosti za cijeli svijet. Ne potcjenjujte promjenu koju će u vama donijeti.
Allah je s vama zajedno svakim korakom ovog putovanja. Počnite bez odgađanja. Počnite danas. Čekali ste dovoljno dugo.

 

S ljubavlju,
Vaš brat i kolega učenik

 

Autor: Nouman Ali Khan

Prijevod i obrada: HUM.ba

Izvor: Facebook stranica Nouman Ali Khan