Građevine islamske civilizacije u Damasku početkom XVI stoljeća

Damask, Velika džamija [Izvor: http://www.akg-images.de/]

U građevine islamske civilizacije u Damasku početkom XVI stoljeća, na samom početku osmanske vladavine, spadaju:

– 157 medresa, i to:

 • 7 daru-l-kur’ana (kur’anske medrese, medrese za kur’anske i tefsirske nauke)
 • 16 daru-l-hadisa (hadiske medrese, medrese za hadiske nauke)
 • 3 medrese daru-l-kur’ana i daru-l-hadisa
 • 61 šafijska medresa (medresa za šafijsko pravo)
 • 52 hanefijske medrese (medrese za hanefijsko pravo)
 • 4 malikijske medrese (medrese za malikijsko pravo)
 • 11 hanbelijskih medresa (medresa za hanbelijsko pravo)
 • 3 medicinske medrse (medrese za medicinske nauke)

– 629 džamija i približno toliki broj mekteba

– 65 tekijske građevine, i to:

 • 28 hanikaha (tekija sa internatom)
 • 21 ribat (običnih tekija)
 • 16 zavija (manjih tekija)

(Znači, najmanje 851 obrazovna institucija.)

– 88 turbeta

– 360 hamama po procjeni.

 

Sve gorespomenute građevine, izuzev hamama, spomenuo je En-Nuajmi (1442-1521) u svojoj monografiji Damaska Ed-Daris fi tarih el-medaris (Arhaična riječ o povijesti medresa), koju je pisao i dorađivao cijeli svoj život. Radi se o važnoj monografiji Damaska, koja je, pored Tarih Dimešk (Povijesti Damaska), autora Ibn Asakira (1155-1223), najvažniji izvor za povijest grada Damaska.

(Izvor: En-Nuajmi, Ed-Daris fi tarih el-medaris, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 2010 i dr.)

 

6.11.2016., Tešanj