Kako se Kur’an tajno podučavao u Sovjetskom Savezu

Devedesetpetogodišnji musliman iz Rusije objašnjava kako je ulema Rusije podučavala Kur'anu u vrijeme komunizma

Imao je 25 godina kada se započelo sa smaknućima i ugnjetavanjem muslimana te je svjedočio cijelom periodu koji je uslijedio nakon toga.

Objašnjava: “Pravili smo velike kuće sa otvorenim hodnikom u sredini. Na svakoj od strana ovog hodnika smo pravili zvučno izolovane komore. Postojala su tajna vrata koja su vodila od hodnika ka ovim komorama, gdje bismo postavljali vitrinu sa izloženim flašama alkohola. Postavljali smo portrete Lenjina i ostalih, a TV ekran i ostale slične razvratne stvari smo stavljali usko do zida gdje su tajna vrata bila smještena.

Kada god bi policija stigla i pretražila kuću, ne bi ništa našli. Vidjeli bi flaše alkohola i pretpostavljali su da su vjerovanja i ideologije stanara bile u skladu sa njihovim. Odlazili su zadovoljni, ali obmanuti onime što su vidjeli. Nisu ni pomišljali da samo par metara od tih flaša alkohola su mlada i nevina djeca učila Kur’an. Znali smo se u tim komorama zaključavati i po 6 mjeseci odjednom, podučavajući našu dječicu kako učiti Kur’an. Buharijin “Sahih” je tamo također izučavan. Izvan granica tih komora crni vjetrovi komunizma su neometano puhali, ali unutar njih su riječi Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., učene i pamćene.”

Da Allah nagradi islamsku ulemu za njihovu veliku žrtvu i predanost u očuvanju vjere muslimana u područjima ugnjetavanja i nepravde. Njihov neprocjenjiv doprinos bi trebao inspirisati muslimane da ostanu predani podučavanju islama i tokom teških vremena.

 

Prijevod i obrada: HUM.ba

Izvor: IlmFeed