Održana Izborna skupština Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta

0

Dana 6.11.2017.godine  je u prostorijama Ekonomskog fakulteta održana Izborna skupština Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić”. Prije zvaničnog početka sjednice, studentskim delegatima obratili su se prof.dr. Azra Bajramović u ime Ekonomskog fakulteta, te Džani Pajić, predsjednik Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Dekanesa Ekonomskog fakulteta prof. dr. Azra Bajramović izrazila je zadovoljstvo činjenicom da ideja za pokretanjem Asocijacije potiče od studenata Ekonomskog fakulteta,  te je navela da se nada većoj involviranosti studenata u raznim projektima i radu na poboljšanju studentskog standarda i nastavnog procesa.

Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta je ogranak Unije studenata na Ekonomskom fakultetu, a u sljedećem periodu bavit će se isključivo problemima studenata Ekonomskog fakulteta, te će nastojati zajedno i u dobroj saradnji sa vodstvom fakulteta doprinositi razvoju, kako fakulteta, tako i Univerziteta “Džemal Bijedić”.

U okviru Asocijacije studenata formirana su i tri odbora, te izabrani njihovi koordinatori. Koordinator odbora za odnose s javnošću je Esmeralda Šuta, studentica treće godine, dok je koordinator odbora za odnose s vladinim i nevladinim organizacijama Anis Masleša. Formiran je i Odbor za marketing, čiji je koordinator Sabina Bašić.

Za predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta izabran je Dženan Behram, student III godine, koji je naglasio da se nada dobrom timskom radu, te organizaciji brojnih projekata, radionica, odnosno aktivnosti koje će inicirati studenti Ekonomskog fakulteta.

U Izvršni odbor Asocijacije studenata izabrani su:

  • Dženan Behram (predsjednik) – III godina
  • Hamdo Karaga (potpredsjednik) – III godina
  • Samir Karavdić – IV godina
  • Tifa Cokoja – IV godina
  • Tajma Žuškić – III godina
  • Sanita Bašić– III godina
  • Lejla Škaljić – II godina
  • Ajla Hakalović – II godina
  • Naida Smajkić – I godina
  • Medina Handžar – I godina

OSTAVITI ODGOVOR